Latin

Nhạc Mỹ Latin hay còn gọi là nhạc Latin, bao gồm nhạc của rất nhiều nứơc và đến từ nhiều cách khác nhau nhưng nói chung nó là hỗn hợp của 3 nền văn hóa Indigenous, Spanish-European và African.