Classical

Thế kỷ 19 chứng kiến sự phát triển của nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, vì thế rất khó diễn tả về phong cách nhạc Lãng mạn. Nhưng trong cả một giai đoạn nghiên cứu, một số yếu tố chắc chắn vẫn được đề cập Chắc chúng ta ai cũng đã từng nghe Romance - những khúc nhạc đằm thắm thấm sâu vào lòng người làm rung động hàng triệu con tim