Tản mạn

Tản mạn về Sài Gòn để thấy thêm yêu Sài Gòn. Để mỗi lần nhắc đến Sài Gòn ta lại bắt đầu với những câu chuyện đầy sôi nổi và khó để có điểm dừng.