Hình ảnh đẹp

Cùng ngắm Sài Gòn xưa với những khoảng khắc đẹp được lưu giữ qua những bức hình của các nhiếp ảnh gia. Sài Gòn đẹp lắm... Sài Gòn ơi!